EVERYTHING ABOUT KıDEM TAZMINATı

Everything about Kıdem tazminatı

Everything about Kıdem tazminatı

Blog Article

Yine özelleştirme işlemi sonucu kamuya ait hisselerin devri de işyeri devri olarak değerlendirilemez. Özelleştirmede işyeri aynı tüzel kişilik altında faaliyetini sürdürmekte sadece kamuya ait hisselerin bir kısmı ya da tamamı el değiştirmektedir.

Kıdem tazminatı aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmayla birlikte, işçinin haklı sebep olmaksızın işten ayrılmamış olması veya işverenin haklı sebebe dayanmaksızın işçiyi işten çıkarmış olmaması şartlarının beraber gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Kıdem tazminatı

SGK tarafından talep edenlere kıdem tazminatına esas yazının verilmesi için sigortalıların 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaş dışındaki diğer koşulları (prim gün sayısı ve sigortalılık süresi) yerine getirdiğine ilişkin kontrol sağlanmakta ve bu şartları yerine getirenlere kıdem tazminatına esas yazı verilmektedir.

Kıdem tazminatı dünyada ilk kez Fransa’da işinden başarıyla ayrılan işçilere bir hediye olarak verilmiştir. Türk Hukukuna ise 3008 sayılı İş kanunu ile girmiştir. 1475 sayılı iş kanunu ile de son halini almıştır.

Çalışan her ne şekilde öldüyse o kişinin yakınlarına kıdem tazminatı ödemesinin yapılması için ölen kişinin ailesinin mahkemeden yazı getirmesi ile kıdem tazminatı alınmaya hak kazanılır.

Kıdem Tazminatı hesaplanıp ödemesi yapılırken rakam, S.S.K prim kesintisi ve gelir vergisi stopajı tabi olmayıp sadece Damga vergisi kesintisine tabidir.

Eğer siz de böyle bir durum yaşıyorsanız, yani bordronuzda gerçek maaşınız yoksa aldığınız fazla parayı gösteren belgeleri saklamanız işinize yarayacaktır. Böylelikle tazminat başvurunuzda belgelerinizi kullanarak kıdeminizi gerçek maaşınız üzerinden hesaplatabilirsiniz.

Kasap olarak çalışan bir işçiyle işvereni arasında uyuşmazlık çıktığında Yargıtay kasap meslek odalarından kasabın alabileceği minimum ve maksimum ücretleri araştırmaktadır.

Yeni iş yerine fesihten sonra işe başlamış olup iş yerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması da hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. Açıklanan gerekçe ile Mahkemece davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir (Yargıtay nine. HD-Karar : 2020/4377).

Davalı ise iş sözleşmesinin davacının istifası ile sona erdiğini, emeklilik iradesi de olmadığından tazminat hakkı olmadığını savunmuştur.

evimin kadini olacagim, kocam calismama izin vermiyor denesi bir durum, zira evlilikten sonra 1 sene icinde bu sekilde bir nedenle isinden ayrilan kadinlar da kidem tazminati almaya hak kazaniyorlar.

İşçi, iş akdi yapılırken kendisinin nitelikleri, iş bilgisi, yetenekleri ve tecrübesi konusunda işverene doğru bilgi vermek zorundadır. İşçinin yanlış bilgi vermesi ve verdiği yanlış bilginin iş akdinin gereklerinin yerine getirilip getirilmemesi hususunda önem arz etmesi halinde işveren iş akdini fesheder ve işçi kıdem tazminatı alamaz.

Davalı ise iş sözleşmesinin davacının istifası ile sona erdiğini, emeklilik iradesi de olmadığından tazminat hakkı olmadığını savunmuştur.

Kıdem tazminatı hak etmenin, diğer tüm sosyal ve yasal haklara sahip olmak için gerektiği gibi, ilk Kıdem tazminatı koşulu iş yerinde sigortalı çalışıyor olmaktır. Ardından en önemli iki koşul; işçinin o iş yerinde en az one yıl süreyle çalışıyor olması ve işçinin işveren tarafından herhangi bir haklı fesih sebebine dayandırılmadan iş10 çıkarılmış olmasıdır.

Report this page