EVERYTHING ABOUT KıDEM TAZMINATı

Everything about Kıdem tazminatı

Yine özelleştirme işlemi sonucu kamuya ait hisselerin devri de işyeri devri olarak değerlendirilemez. Özelleştirmede işyeri aynı tüzel kişilik altında faaliyetini sürdürmekte sadece kamuya ait hisselerin bir kısmı ya da tamamı el değiştirmektedir.Kıdem tazminatı aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmayla birlikte,

read more